Касата пуска 25 милиона на аптеките

Забавянето на преводите станало заради празниците


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати днес към районните здравноосигурителни каси (РЗОК) разрешение за извършване на плащане към аптеките. На договорните партньори на ведомството ще бъдат преведени парите  за периода  от 1 ноември до 15 ноември 2013 година. Те са в размер  на 25 212 230 лева.

             

След потвърждаването на получените платежни нареждания в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), аптеките ще получат по своите банкови сметки преведените им средства до 13 януари 2014 година.

 

Според индивидуалните договори с аптеките, НЗОК трябва да преведе дължимите им средства за дейност 30 работни дни, след като тя бъде отчетена. За отчетния период това трябваше да стане на 3 януари. 

 

Тъй като за бюджетната 2013  година работата на СЕБРА в единната сметка на България приключи на 20 декември 2013 година и бяха изминали 25 работни дни от края на отчетния период, се наложи да се изчака Министерството на финансите да даде лимити за 2014 година за работа в СЕБРА, обясниха от касата. Лимити се предоставят на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити след набиране на средства по единната бюджетна сметка.

 

В закона за бюджета на НЗОК за 2014 година за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели са заложени 527 млн. лева, а за здравноосигурителни плащания за медицински изделия средствата са  82 млн. лева.

 

НЗОК е заплатила за 2013 година на аптеките общо 544 300 000 лева и още 8 360 000 лева на доставчици за заплащане на глюкомери и тест-ленти.


Виолета Христова | 2014-01-09


Добави в Svejo