Без протоколи за лекарства за епилепсия

В списъка са още хапове за шизофренни психози и разстройства


Отпадат протоколите при изписването на 18 скъпоструващи лекарствени продукта, предназначени за домашно лечение на шизофренни психози, афективни разстройства и епилепсия. Промяната влиза в сила от 1 февруари, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Медикаментите имат следните международни непатентни наименования: Azathioprine, Clonazepam, Carbamazepine, Valproic acid и Sodium Valproate.

 

Във връзка с това за лечението на пациенти, на които в терапевтичните схеми като монотерапия или комбинирана терапия са включени цитираните лекарствени продукти, няма да е необходимо издаването и утвърждаването на протокол при предписването и отпускането им.

 

НЗОК е изпратила указания до районните здравоосигурителни каси за начина, по който ще получат лекарствата си болните, които вече имат издадени протоколи, както и тези, на които им предстои терапия със съответните медикаменти.

 

При наличие на утвърдени действащи протоколи за съответните лекарствени продукти се издава рецептурна бланка за конкретния лекарствен продукт с дозите, посочени в протокола. За здравноосигурените лица, които имат назначена терапия с такива медикаменти и са им издадени протоколи, не се налага извънреден преглед или консултация със специалист за остатъчния период на валидност на протокола.

           

Започване на терапия с лекарствени продукти, за които е отпаднало изискването за експертиза, както и при промяна на терапевтичната схема, задължително се извършва след преглед от лекар – специалист по вида на заболяването.  На общопрактикуващия лекар се представя актуален медицински документ от извършени прегледи (амбулаторен лист, епикриза) с назначената терапия – лекарствен продукт и доза. Корекция на терапията и на съответната доза извършва само специалист по заболяването.

 

С отпадането на ограничението за експертиза при изписване на скъпоструващи лекарствени продукти за лечение на заболяванията шизофренни психози, афективни разстройства и епилепсия ще бъдат облекчени хиляди болни, които досега получаваха посочените медикаменти след издаване на протокол.


Силва Агопян | 2014-01-29


Добави в Svejo