Родители скочиха на сборните групи

Кмет праща проверки в забавачките


Жалба на родители за прегрупиране на дета в ОЗД «Слънце» в Ловеч предизвика цялостна проверка на детските градини в Общината. До края на тази седмица кметът на града – Минко Казанджиев ще назначи комисия, която да се заеме с проблема.

Общински съветници от Ловеч поискаха комисията да излезе с доклад и предложения за промени на съществуващото положение до 1 септември, както и със становище до местния парламент.

 

В жалбата си родителите на децата от ОДЗ „Слънце" посочват, че директорката прави преструктуриране на групи, което ще доведе до неудобства за малчуганите - смяна на учители и разместване на децата. Съгласно Наредба 7 за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена от 2000 г. директорът като второстепенен разпоредител с бюджет определя броя на групите и броя на децата в тях. Това става в началото на учебната година, като се утвърждава Образец 2 от директора и се съгласува с Регионалния инспекторат по образование. На този етап Образец 2 за новата учебна година за ОДЗ „Слънце" няма, до 15 септември продължава приемът на децата, след което ще се сформират групите и ще се определи броят на децата в тях.

 

Според Наредба 7 (чл. 2, ал. 3) в детските градини, които прилагат системата на делегираните бюджети, броят на децата в група може да бъде определен и над норматива за максимален брой (22 деца), но с не повече от 10 на сто (24-25 деца). Според чл. 2, ал. 4 при недостатъчен брой деца за образуване на групите в детските градини втора и следваща група се образуват, когато броят на децата, разделен на норматива за максимален брой, даде остатък 12.

 

За ОДЗ „Слънце" все още не е ясен окончателният брой на децата, затова засега не може да се каже колко ще е остатъкът и съответно броят на групите.


Ехограф | 2014-07-24


Добави в Svejo