65 000 първолаци тръгват на училище

Най-много са в София, най-малко – във Видин


Прага на училище тази година ще прекрачат около 65 000 първокласници, показват данни на просветното министерство. Малчуганите, за които за първи път ще удари школският звънец, са с 2500 по-малко в сравнение с миналата година. По традиция най-много хлапета ще бъдат първи клас в София, а най-малко във Видин. В столицата броят на първокласниците ще е над 11 000, а в крайдунавския град едва около 670. В момента директорите на много от училищата набират персонал. В школата има недостиг на преподаватели по чужди езици и информационни технологии. Глад има също и за начални учители, които се занимават с децата между първи и четвърти клас.

Междувременно от агенцията по социално подпомагане обясниха, че семействата на 25 000 първокласници ще бъдат подпомогнати с пари. Данните показват, че с 10 на сто са намалели родителите на първолаци, желаещи еднократна помощ от 250 лева, за да подготвят детето си за училище. Близо 31 000 са подадените молби, като от тях 274 са с отказ, и все още се обработват над 5000 заявления. Право на финансова помощ имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молбата е бил по-нисък или равен на 350 лева.

Този критерий за доходите не се изисква за малчугани с трайни увреждания, сираци или хлапета, настанени в приемни семейства. Молби за подпомагането се подават в дирекциите "Социално подпомагане" по постоянен адрес след записване на детето в първи клас и ще се приемат до 15 октомври. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище. Сумата за първолак е в размер на 250 лева от 2013 година.


Ехограф | 2015-09-03


Добави в Svejo