Закриват помощните училища

Преобразуват ги в центрове за специална подкрепа


Помощните училища отпадат от образователната система и се преобразуват в центрове за специална образователна подкрепа. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене текстове от Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Запазват се обаче специалните училища за деца с увреден слух или нарушено зрение, възпитателните училища интернати и социалнопедагогическите интернати. 

От БСП обявиха, че това е предпоставка за закриване на помощните училища и посочиха, че насочването на децата с увреждания в общообразователни училища е недомислица. Мариана Бояджиева от левицата цитира пред депутатите писма на учители, които не са съгласни с мярката. "Практиката в масовите училища показва, че само за малка част от децата със специални образователни потребности, само най-леките случаи, е възможна интеграция. Ето защо голяма част от децата с умствена изостаналост и с множество увреждания и разстройства,ще останат невидими за образователната ни система. Те ще присъстват в масовото училище, но в действителност ще са извън него", заяви Бояджиева.

Снежана Дукова от ГЕРБ пък я репликира с думите: "Тука ми излизате като „три веселых друга“ да ме развеселявате с некомпетентност, защото никъде в закона не пише – „Закриваме училища“, и ние няма да го правим, ние ги преобразуваме". Председателят на парламентарната комисия по образованието и науката Милена Дамянова от ГЕРБ бе категорична, че помощните училища няма да бъдат закрити, те се преобразуват в центрове за специална образователна подкрепа, в които ще се учат деца, за които оценката е показала, че не могат да се обучават заедно със своите връстници в общообразователна среда. "Освен обучение, тези центрове ще извършват рехабилитационна и диагностична дейност, ще подпомагат родителите", обясни тя. 

Тя посочи, че новите текстове са разработени заедно с родители на деца с увреждания и с директори и учители от помощните училища, и предлагат доста по-добра грижа. "Тези центрове за специална образователна подкрепа ще функционират, както функционират сегашните помощни училища, там ще има целодневна организация и грижа за децата, ще има общежития, там където има необходимата материална база, ще могат освен това да се отглеждат, възпитават, социализират деца до 3-годишна, до 5-годишна възраст", обясни Милена Дамянова. 

По думите й разликата е в това, че тези центрове ще издават съответния документ за завършено образование, което в момента помощните училища не правят и има дискриминация. Депутатката от ГЕРБ посочи, че децата със специални образователни потребности няма да се обучават заедно със своите връстници, но на празници и други събития ще имат възможност да бъдат заедно, защото така се гради толерантността в обществото. 


Ехограф | 2015-09-12


Добави в Svejo